Tag: Smolen

Do języka tego…

Wszystkim chyba znany jest początek Norwidowskiego wiesza „Moja Piosnka”, rozpoczynający się słowami: „Do kraju tego..” Wiemy, że Norwid tęsknił za miejscem, gdzie szanuję się „okruszynę chleba”, ale przecież na tym…

Felieton – Motywacje

Każdy człowiek do podjęcia jakiegokolwiek działania potrzebuje odpowiedniej motywacji. Może być to motywacja wypływająca z najbardziej pierwotnych, zakodowanych przez naturę wzorców, jak chociażby instynkt samozachowawczy, może być to motywacja wywodząca…

Dostojewski – felieton

Jednym z zarzutów stawianych polskiej literaturze, który jednocześnie ma tłumaczyć brak polskich tytułów w światowym kanonie, jest jej oderwanie od szarej rzeczywistości. W tym ujęciu polskie utwory bujają w obłokach,…