Brexit w pełni, a więc przyszedł czas, na to, że od 1 października obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii zobowiązani będą do używania przy wjeździe na teren UK wyłącznie paszportów. Dotychczas wjazd do Zjednoczonego Królestwa był możliwy także z dowodem osobistym.

Równocześnie rząd otworzył furtkę dla osób ze statusem osiedlonym, ze statusem pre settled status, oraz tych które złożyły wniosek przed 30 czerwca 2021, a nie otrzymały dotąd decyzji. Wybrańcy Ci nadal będą mogli korzystać z dowodu osobistego, a ułatwienie to potrwa do 31 grudnia 2025 roku.

Dodatkowo dowodem osobistym będą się mogły posługiwać osoby posiadające:
-EU Settlement Scheme Family Permit,
-Frontier Worker Permit,
-S2 Healthcare Visitor,
-Swiss Service Provider.

Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś objęty furtką, która umożliwia Ci podróżowanie na dowodzie osobistym, to powinieneś podróżować na dokumencie, który jest powiązany z Twoją aplikacją o status osiedleńczy.

A więc wykorzystaj tą chwilę i sprawdź ważność i stan dokumentów, aby uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.