Zaczynając od środy 4 Sierpnia, każdego miesiąca będziemy organizować dla Was “Dzień Prawnika” w którym otrzymacie darmowe 30 minutowe wsparcie i konsultacje z zakresu prawa.

Kim jest Solicitor Joanna Jandula i co mówi sama o sobie?

Jestem adwokatem i dumną mama dwóch wspaniałych dziewczynek. Posiadam podwójne kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawo i Administracja) oraz University of Central Lancashire (Wydział Prawa). Pracę w zawodzie wykonuję od 2007 roku. Jestem wpisana na listę Adwokatów i Radców Prawnych w Anglii od 02.01.2015 (numer licencji SRA number 580603).

Znajomość dwóch systemów prawnych, pozwala mi na pewne działanie w imieniu klientów ze złożonymi rodzinnymi oraz finansowymi koneksjami między Polską a Anglią, włączając w to uprowadzenia dzieci, międzynarodową zmianę miejsca zamieszkania nieletniego, rozwody międzynarodowe. Dotyczy to nie tylko krajów Unii Europejskiej, lecz wszystkich krajów na świecie (na przykład ostatnio prowadzona sprawa rozwodowa oraz podział majątku w Jemenie).

Jestem jedynym polskojęzycznym prawnikiem w UK będącym członkiem Child Abduction Lawyers Association (CALA) – Towarzystwo Prawnicze ds. Uprowadzeń dzieci. Moja kancelaria, MSB Solicitors, jest akredytowana przez brytyjski ICACU (International Child Abduction and Contact Unit).

Reprezentuję klientów na rozprawach w sądzie rodzinnym i cywilnym. Prowadzę również sprawy współczesnego niewolnictwa (jestem członkiem Merseyside Modern Slavery Networking Group). Współpracuję z organizacjami PISC CIC we Wrexham, Merseyside Polonia i Polskie Merseyside z Liverpoolu, Refugee Women Connect oraz City Hearts gdzie pomagam ofiarom współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, ofiarom przemocy domowej, oraz pomagam w zwalczaniu naruszeń Praw Człowieka.

Prowadzę sprawy przeciwko podmiotom publicznym takim jak służby socjalne, policja, urząd miasta; sprawy dotyczące wykorzystywania nieletnich (lub osób dorosłych wymagających szczególnej opieki) podczas procesu odebrania praw rodzicielskich lub też w sprawach przeciwko służbom o brak rozpoczęcia procesu odebrania praw rodzicielskich, sprawy rewizji postanowień i/lub decyzji podmiotów publicznych (Judicial Review), sprawy o odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności/areszt oraz różne aspekty łamania praw człowieka.

Zajmuję się również wieloma aspektami z zakresu prawa cywilnego na przykład umowy, sprawy o zaniedbania obowiązków służbowych/zawodowych przeciwko – księgowym, architektom, inżynierom, prawnikom, doradcom finansowym, doradcom ubezpieczeniowym, lekarzom.

Istnieje wiele sposobów na pokrycie kosztów prawnych, włączając w to możliwość uzyskania funduszy rządowych legal aid. Dla wszystkich osób, które skontaktują się ze mną za pośrednictwem POLSKIEGO MERSEYSIDE, oferuję bezpłatną 30 minutową pierwszą poradę, podczas której wyjaśnię jakie czynności będą konieczne do dalszego prowadzenia sprawy oraz przedyskutujemy dostępne opcje dalszego jej finansowania.

Sprawy, w których mogę pomóc:
– prawo rodzinne i międzynarodowe prawo rodzinne prywatne (np. rozwód, separacja, podział majątkowy, kontakty z dzieckiem, alimenty, uzyskanie zgody na paszport czy wyjazd dziecka za granicę oraz w ramach bezpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa, ang. Legal Aid, postępowanie opiekuńcze, sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, uzyskiwanie zakazu zbliżania się, eksmisji z domu rodzinnego, uprowadzenie rodzicielskie, itp.),

– prawo publiczne (odpowiedzialność organów publicznych za zaniechania lub przekroczenie uprawnień, w tym sprawy współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi), w ramach bezpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa, ang. Legal Aid,

– sprawy odszkodowań (uszczerbek na zdrowiu), włączając w to zaniedbania lekarskie

– sprawy o zaniedbanie obowiązków służbowych/zawodowych

Sprawy, w których kancelaria może pomóc z asystą polskojęzycznego pracownika:

– prawo konsumenckie,– prawo pracy,– prawo handlowe,
– prawo nieruchomości, mieszkaniowe oraz eksmisja dłużników,
– prawo spadkowe (testamenty i ich uwierzytelnienie),
– prawo karne,
– mediacja i pozasądowe rozwiązywanie sporów,
– sprawy opiekuńcze (zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie),
– windykacja należności

Jeśli chcesz zapisać się na DARMOWĄ wizytę wyślij nam email: kontakt@polskiemerseyside.co.uk lub odwiedź nas w naszym biurze pod adresem 254 County Road, L4 5PE, Liverpool.

Przygotuj swoje dane kontaktowe, a także dokładny opis sprawy, który pozwoli prawnikowi lepiej przygotować się do spotkania z Tobą. Potem wspólnie ustalimy termin i datę. ZAPRASZAMY

3 thoughts on “KLINIKA PRAWNA W POLSKIM MERSEYSIDE”
  1. post jest z lipca 2021 , czy te porady/wizyty online z Panią Jndulą są aktualne i jak często się odbywają ?
    pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.